ћир lat

Активности

13. јун 2018

Позивамо младе активне у омладинским, студентским и политичким организацијама да се пријаве на дводневни семинар о радним правима, изазовима на тржишту рада и значају синдикалног организовања.Фондација Центар за демократију уз подршку Међународног центра Олоф Палме организује семинар „Млади и синдикати“ о радним правима, изазовима на тржишту рада и значају синдикалног организовања који има за циљ да пружи могућност младима из омладинских и студентских и политичких организација да допринесу оснаживању синдикалних организација и унапреде вештине и знање које ће им бити неопходне у послу које обављају или ће обављати.

Семинар је предвиђен како дводневна активност, која ће се одржати 6. и 7. јула 2018. године у Хотелу Норцев, Иришки венац,

...
Опширније
25. мај 2018
Зашто би неједнакост требало да буде тема јавних политика у Републици Србији Публикација "Зашто би неједнакост требало да буде тема јавних политика у Републици Србији" аутора Ивана Секуловића... Опширније
25. мај 2018
Политике запошљавања у Србији – подстрек (не)достојанственом раду Публикација "Политике запошљавања у Србији – подстрек (не)достојанственом раду" ауторке Сарите Брадаш... Опширније

7. мај 2018
Упркос томе што је Србија као земља кандидат за приступање ЕУ доношењем Програма реформи политика запошљавања и социјалне политике као и Програма економских реформи започела процес усклађивања своје политике у области запошљавања са европским смерницама, креирање квалитетних послова није постављено као циљ ни једног документа. Они се баве искључиво питањима понуде радне снаге имплицирајући да је... Опширније
1. мај 2018
Свим грађанима и грађанкама у Србији честитамо Први мај, празник рада! На овај дан, желимо да подсетимо на изузетно тешке услове и несигурност радника и запослених и Србији. Последњи извештај Европске комисије о напретку Србије, за Поглавље 19, између осталог наводи да је Србија "умерено припремљена" у области социјалне политике и запошљавања. Изазови који се односе на укључивање дугорочно... Опширније

27. април 2018
Фондација Центар за демократију наставља са реализацијом активности у циљу промоције и доприноса примени стандарда достојанственог рада у Србији У сусрет обележавању Светског дана безбедности и здравља на раду, наше колеге одржале су уличну акцију у Београду. Циљ акције је подизање свести грађана о важности права на безбедне услове рада, правима, обавезама послодавца и запослених, као и заштиту... Опширније
24. април 2018
Поглавље 19 у Извештају ЕК о напретку Србије за период 2017-2018 - напредак, стагнација, назадак? Извештај Европске комисије о напретку Србије за период 2017/2018 у области запошљавања и социјалне политике (Поглавље 19) у оцени стања, као и у оцени напретка не разликује се од Извештаја из 2016: Србија је у наведеној области умерено припремљена и остварила је известан напредак. Препоруке за... Опширније

21. март 2018
Поводом медијских коментара и анализа који су пренели закључке из извештаја Светске банке о трендовима на тржишту рада Западног Балкана наводећи да је дошло до повећања запослености и пада незапослености у периоду између другог квартала 2016. и другог квартала 2017. године, желимо да укажемо на следеће. Сматрамо да јавност има право на целокупан увид и на сазнања о још неколико налаза из... Опширније
16. март 2018
Поводом покретања пројекта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којим се уводи телефонска линија за анонимно пријављивање рада „на црно“, желимо да укажемо на кључна питања у вези са проблематиком неформалне запослености. Као организација која се дуги низ година бави правом радника на достојанствен рад, желимо да укажемо на чињеницу да се држава не бави довољно узроцима... Опширније