ћир lat

Центар за демократију цитиран у извештају Европске мреже за социјалну политику 2017/07

4. мај 2017


У овом извештају, Европска мрежа за социјалну политику, бави се питањем запошљавања преко приватних агенција за запошљавање у Србији. Констатује се да је ово област која је најмање регулисана законом, те да у тако нерегулисаној ситуацији долази до кршења радних права запослених. У том контексту, цитиран је извештај Фондације Центар за демократију „Регулација лизинга радне снаге у Србији“ у коме се приказују најчешћи облици непоштовања радних права запослених.Извештаји Европске мреже припремају се за потребе Европске комисије.

ESPN – Flash Report 2017-07 – RS February 2017.

Цитирани извештај Центра за демократију можете погледати овде: http://www.crnonabelo.com/preuzimanje/fcd-trag-izvestaj-regulacija-lizinga-radne-snage-u-republici-srbiji.pdf


Фондација Центар за демократију