ћир lat

Публикација „Профил радника запослених преко агенција за привремено запошљавање”

2. август 2017


Пред Вама је публикација у којој су представљени резултати истраживања „Профил радника запослених преко агенција за привремено запошљавање“, које је спровео Центар за демократију, уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.Истраживање су спровели проф. др Маја Јандрић са Економског факултета у Београду и Данило Кривокапић из Share фондације, док је рецензију урадио проф. др Марио Рељановић са Правног факултета Унион.

Циљ овог истраживања била је анализа профила радника запослених преко агенција за привремено запошљавање из угла стручне спреме, старости, пола, регионалне заступљености, професија, области у којој су запослени и других релевантних фактора. Истраживањем су обухваћени само радници запослени преко регистрованих агенција за привремено запошљавање; у истраживање нису укључени радници ангажовани преко привредних субјеката којима уступање радника није главна делатност.


Надамо се да ће подаци из овог истраживања, у процесу доношења Закона о раду преко агенција за запошљавање, допринети свеобухватнијем сагледавању положаја радника који раде „на лизинг“, а тиме и уређењу њихових права и обавеза у складу са европским прописима.

Фондација Центар за демократију

Преузмите публикацију „Профил радника запослених преко агенција за привремено запошљавање”