ћир lat

Саопштење поводом Светског дана достојанственог рада

7. октобар 2017


Центар за демократију честита Светски дан достојанственог рада свим радницима и радницама, свим грађанима и грађанкама Србије!Данас је борба за очување радничких права борба за очување достојанства личности. У ситуацији кад се широм света намеће тзв. флексибилизација насупрот сигурности, кад се занемарују, ограничавају и директно угрожавају радна права стечена кроз деценијску борбу синдиката и прогресивних политичких организација, кад се рад потцењује и види само као карика у остваривању моћи послодаваца и стварања профита, а не као саставни елемент и нужан услов економског раста и друштвеног развоја, сматрамо неопходним да се стално указује на повреде радних права, на покушаје њиховог ограничавања како законима, тако и праксом на тржишту рада и код послодаваца. Таква пракса често нема за последицу адекватан одговор државе.

Држава мора бити заинтересована да ли послодавци исплаћују редовно плате својим радницима, да ли радници раде у условима у којима је заштићено њихово здравље и безбедност, да ли механизми заштите радних права функционишу или се годинама чека на одлуке државних органа, судова... И држава, ако је добра, мора реаговати кад види да су њени грађани осујећени у својим правима.


Сведоци смо да је у порасту нерегистрован рад који, без покривеног пензијског и здравственог осигурања, ствара услове за дугорочно сиромаштво, све је више људи ангажовано на привременим и повременим пословима и другим облицима рада који представљају тзв. рањиву запосленост. То све заједно доводи до велике несигурности и до угрожавања социјалне кохезије и принципа друштвене солидарности.

Фондација Центар за демократију годинама се бави промоцијом стандарда достојанственог рада у Србији, како кроз залагање за добре законе, за ефикаснију заштиту радних права, за шира овлашћења Инспектората за рад, за једнакост жена, за обуздавање дискриминације старијих радника, Рома и других друштвених група при тражењу посла и на раду. И што је можда најважније – за запошљавање младих, на добрим пословима, на којима је потребно добро образовање и који дају прилику за лични развој појединца и друштвени развој који је у складу са европским друштвима којима Србија жели да се придружи.

www.crnonabelo.com

www.centaronline.org