ћир lat

Са синдикатима и ОЦД у Зрењанину: Радничка права су људска права!

20. октобар 2017


Са представницима синдиката и организација цивилног друштва у Зрењанину разговарали смо о кршењу људских права у пословању, о положају радника и које су могућности цивилног сектора да допринесе здруженим акцијама за побољшање услова рада.Том приликом представљен је Водич УН "Руководећа начела у пословању људским правима" и наглашено како је принцип достојанственог рада гарантован Универзалном декларацијом о људским правима Уједињених нација.

Фондација Центар за демократију