ћир lat

Тренинг „Поглавље 19 и Директиве Европске уније”

24. новембар 2017


Отворен тренинг „Поглавље 19 и Директиве Европске уније” за представнике Радне групе 17 НКЕУ за Поглавље 2 и 19, НВО и синдикате„Поглавље 19 и Директиве Европске уније” – тема је данашњег тренинга који организујемо за представнике Радне групе 17 Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) за Поглавље 2 и 19, НВО и синдикате.

Сјајна атмосфера и драге колеге са којима Фондација Центар за демократију иначе сарађује у овој области. Бојана Ружић из Тима за социјално укључивање и смањење сиромаства отвара тренинг и говори о значају Директива ЕУ и њиховој повезаности са Поглављем 19. (...)


Фондација Центар за демократију, уз подршку Међународног центра Олоф Палме спроводи пројекат „Достојанствено радити у Србији – Ка бољој заштити права запослених кроз сарадњу цивилног друштва и синдиката“ који за циљ има допринос промоцији и примени стандарда достојанственог рада у Србији. У склопу овог пројекта обезбеђена је и подршка изградњи капацитета наше Радне групе кроз одржавање састанака и тренинга.

Фондација Центар за демократију