ћир lat

Публикација „Положај жена на тржишту рада“

5. децембар 2017


Публикација „Положај жена на тржишту рада“ коју су израдиле наше колегинице Сарита Брадаш, Ксенија Петовар и Јована Пантовић, објављена је у партнерству са Фондацијом Фридрих Еберт.Положај жена на тржишту рада сагледан је из нормативног угла, у контексту стандарда достојанственог рада и кроз проблем запошљивости жена из руралних подручја.

У нормативном делу даје се осврт на стратегије, међународне документе и законе који би требало да у већој или мањој мери побољшају положај жена и допринесу њиховом економском оснаживању.

Уз коришћење индикатора достојанственог рада, дефинисаних од стране Међународне организације рада, спроведена је и анализа могућности запошљавања и адекватности зарада из угла родне (не)једнакости на тржишту рада Србије.

Такође се посматра и статус жена у сеоским насељима. Из тих разлога, студија истражује изгледе за запошљавање жена у руралним подручјима, њихов садашњи радни статус, анализирају се релевантне стратегије које би требало да садрже тему о запошљавању жена у руралним подручјима, анализирају се предложене и усвојене мере и механизми за подстицање запошљавања и истражује остваривање усвојених политика и стратегија, односно јавну доступност података о имплементацији усвојених обавеза.

Фондација Центар за демократију

Преузмите публикацију „Положај жена на тржишту рада“