ћир lat

Шта још пише у извештају Светске банке о трендовима на тржишту рада Западног Балкана

21. март 2018


Поводом медијских коментара и анализа који су пренели закључке из извештаја Светске банке о трендовима на тржишту рада Западног Балкана наводећи да је дошло до повећања запослености и пада незапослености у периоду између другог квартала 2016. и другог квартала 2017. године, желимо да укажемо на следеће.Сматрамо да јавност има право на целокупан увид и на сазнања о још неколико налаза из Извештаја, а који откривају шта заправо стоји иза таквих података, а то је следеће:

а) Висока стопа неформалне запослености;
б) Високо учешће дугорочне незапослености;
ц) Висока незапосленост младих у односу на земље ЕУ;
д) Велика концентрација запослених на ниским зарадама као главни узрочник неједнакости;
е) Кључна улога великог Исељавања образованих младих кадрова што је утицало на смањивање незапослености;
ф) Исељавање пре свега висококвалитетне радне снаге, које на дуги рок оставља негативне последице на структуру људског капитала, конкурентност, економски раст и опоравак.


Ако би земље Западног Балкана са једне стране повећавале запосленост креирањем неквалитетних, ниско плаћених послова и растом неформалне запослености, а са друге стране смањивале незапосленост одливом мозгова и негативним природним прираштајем, могуће је да ће имати једноцифрену стопу незапослености и све већи број сиромашних и угрожених.

Због тога не би било добро да се задовољимо поједностављеним закључцима који говоре о повећању запослености, већ је од кључне важности улагање у секторе који креирају квалитетне и добро плаћене послове.

Фондација Центар за демократију