ћир lat

Срећан Први мај!

1. мај 2018


Свим грађанима и грађанкама у Србији честитамо Први мај, празник рада! На овај дан, желимо да подсетимо на изузетно тешке услове и несигурност радника и запослених и Србији.Последњи извештај Европске комисије о напретку Србије, за Поглавље 19, између осталог наводи да је Србија "умерено припремљена" у области социјалне политике и запошљавања.

Изазови који се односе на укључивање дугорочно незапослених и особа које су проглашене за технолошки вишак, као и младих на тржиште рада, и даље постоје. Приступ тржишту рада посебно је отежан за Роме, жене, особе са инвалидитетом и младе, нарочито са средњом школом.


У области социјалне инклузије и заштите, према подацима за 2016. годину, 7.3% популације је живело у апсолутном сиромаштву. Око пола милиона грађана није имало средства за основне животне потребе. Стопа ризика од сиромаштва је 25.5%, што је око 1.8 милиона људи.

Фондација Центар за демократију наставља у 2018. години активно да доприноси побољшању услова за достојанствен рад свих радника у Србији.

У оквиру пројекта "Радна права су наша права" у сарадњи са Олоф Палме Центром, настављамо са темама које смо покренули и којима смо се бавили у периоду који је за нама (статистика и достојанствен рад - манипулација статистичким подацима о броју запослених и незапослених; профил радника који раде преко агенција за запошљавање и њихова лична искуства; положај жена на тржишту рада - могућности запошљавања и адекватности зарада из угла родне (не)једнакости на тржишту рада Србије; социјална димензија у Европском семестру – утицај на програмирање Економског програма реформи у Србији и многе друге), активирали смо јавност и цивилни сектор у намери да концепт достојанственог рада заузме заслужено место на листи приоритета у процесу реформи.

Фондација Центар за демократију