ћир lat

Позив за учешће на семинару „Млади и синдикати“

13. јун 2018


Позивамо младе активне у омладинским, студентским и политичким организацијама да се пријаве на дводневни семинар о радним правима, изазовима на тржишту рада и значају синдикалног организовања.Фондација Центар за демократију уз подршку Међународног центра Олоф Палме организује семинар „Млади и синдикати“ о радним правима, изазовима на тржишту рада и значају синдикалног организовања који има за циљ да пружи могућност младима из омладинских и студентских и политичких организација да допринесу оснаживању синдикалних организација и унапреде вештине и знање које ће им бити неопходне у послу које обављају или ће обављати.

Семинар је предвиђен како дводневна активност, која ће се одржати 6. и 7. јула 2018. године у Хотелу Норцев, Иришки венац, Фрушка Гора.


Позивамо младе до 29 година, активне у омладинским, студентским и политичким организацијама да се пријаве за учешће у овом програму. Биће изабрано 15 учесника и учесница у складу са њиховом мотивацијом и интересовањем за дату тему.

Семинар се састоји из предавања, радионице, дискусија учесника и учесница са представницима синдиката и организација цивилног друштва о значају и заштити радних права, међународних стандарда у области рада и синдикалног организовања.

Начин пријаве

Молимо вас да попуњени пријавни формулар пошаљете на адресу jovana@centaronline.org, најкасније до 20. јуна 2018. године до 17 часова.
Листа одабраних учесника биће објављена до 26. јуна 2018. Само одабрани кандидати ће бити контактирани од стране организатора.

Временски оквир:

Расписивање конкурса: 12. јун 2018.
Рок за достављање пријава: 20. јун 2018. до 17 часова
Објављивање листе одабраних учесника: 26. јун 2018.
Потврђивање учешћа: 28. јун 2018.
Семинар: 6-7. јул 2018.

Формулар за пријаву можете преузети овде

Фондација Центар за демократију