ћир lat

Први регионални округли сто Здравље и безбедност на раду у земљама Западног Балкана

21. септембар 2018


Представници Фондације Центар за демократију Наташа Вучковић и Јована Пантовић учествују данас на првом округлом столу који се у организацији Центра за радна права из Албаније одржава у Драчу.

Овај регионални пројекат покренуле су организације из Албаније, Босне и Херцеговине, Србије и Косова које се баве заштитом и промоцијом радних права, кроз предлагање измена прописа, унапређење система контроле у примени прописа и указивање на проблеме који постоје у пракси.


У земљама Западног Балкана неопходно је уложити значајне напоре како би се правни оквир приближио стандардима ЕУ, унапредила заштита запослених радника. Иако је свака од земаља на различитом степену хармонизације са стандардима ЕУ, уочено је да се све суочавају са сличним проблемима и да је размена искуства и у овој области погодује бољем предвиђању трендова и програмирању реформи, у циљу боље заштите радника. Кашњење у хармонизацији правних прописа и увођењу ефикаснијих система заштите, недовољна информисаност и послодаваца и радника, недовољни капацитети инспекције рада, те недоследност у процесуирању повреда права на здраво и безбедно радно место од стране правосудних органа, као и високи проценат радника запослених на црно који су додатно изложени ризику од повреда на раду, неки су од проблема који ће током пројекта бити разматрани. Невладине организације и синдикати природни су савезници на овом пољу, али и сарадња са послодавачким организацијама потребна је ради остварења циљева и видљивог напретка.

Други регионални округли сто биће одржан у Приштини, а трећи у Београду током октобра ове године.

Пројекат подржава Међународни центар Олоф Палме.Фондација Центар за демократију