ћир lat

Округли сто „Безбедност и здравље на раду“

26. октобар 2018


Данас се одржава округли сто „Безбедност и здравље на раду“ на коме, поред представљања стања у овој области, размењујемо мишљења и искуства са регионалним партнерима, представницима министарства, инспекције рада, организација цивилног друштва и послодаваца. Дискутујемо о томе у којој мери је домаће законодавство усклађено са стандардима ЕУ, начину рада инспектората за рад, о могућностима унапређења система заштите и информисања послодаваца и радника.Округли сто је активност у оквиру регионалног пројекта Безбедност и здравље на раду на Западном Балкану, који Фондација Центар за демократију реализује са партнерима из региона уз подршку Међународног центра Олоф Палме.


У земљама Западног Балкана неопходно је уложити значајне напоре како би се правни оквир приближио стандардима ЕУ, унапредила заштита запослених радника. Иако је свака од земаља на различитом степену хармонизације са стандардима ЕУ, уочено је да се све суочавају са сличним проблемима и да размена искуства и у овој области погодује бољем предвиђању трендова и програмирању реформи, у циљу боље заштите радника. Кашњење у хармонизацији правних прописа и увођењу ефикаснијих система заштите, недовољна информисаност и послодаваца и радника, недовољни капацитети инспекције рада, те недоследност у процесуирању повреда права на здраво и безбедно радно место од стране правосудних органа, као и високи проценат радника запослених на црно који су додатно изложени ризику од повреда на раду, неки су од проблема који ће током пројекта бити разматрани.Фондација Центар за демократију