ћир lat

У Србији 50.000 запослених не прима зараду

10. децембар 2018


Процењује се да 50.000 запослених не прима зараду, а преко две трећине прима зараду са закашњењем. Две трећине запослених прима зараду која је мања од просечне, а 350.000 запослених прима минималну зараду. Половина запослених не може себи приуштити минималну потрошачку корпу, а 86% запослених нема довољно за просечну потрошачку корпу.Жене зарађују мање од мушкараца у већини сектора, зарађују мање и високообразоване и оне без квалификација, у приватном и у јавном сектору. Запослени на основу уговора о раду на одређено време, као и радно ангажовани на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, имају значајно ниже зараде, односно накнаде за рад, него запослени на основу уговора о раду на неодређено време.

Ово су само неки од разлога због којих покрећемо ПЛАТФОРМУ ПРОТИВ ЈЕФТИНОГ РАДА, како бисмо заједно са другим удружењима грађана, синдикатима, медијима и појединцима допринели смањењу овог стања.


Фондација Центар за демократију