ћир lat

Социјална правда у Србији данас

20. фебруар 2019


Поводом Светског дана социјалне правдеДан социјалне правде је дан кад нашу поруку солидарности шаљемо угроженим појединцима и групама, дан кад државе подсећамо на обавезу да буду у служби друштва и добробити свих грађана, дан кад и бизнис подсећамо на обавезу поштовања људских права.

У Србији је социјална правда озбиљно нарушен принцип. Србија је земља са највећим економским неједнакостима у Европи, мерено према приходима, и земља у којој више од петине запослених има ниске зараде. Процењује се да 50.000 запослених не прима зараду, а преко две трећине прима зараду са закашњењем. Две трећине запослених прима зараду која је мања од просечне, а 350.000 запослених прима минималну зараду. Половина запослених не може себи приуштити минималну потрошачку корпу, а 86% запослених нема довољно за просечну потрошачку корпу.

Немогућност незапослених да раде, а онима који раде да буду пристојно плаћени за свој рад довела је до тога да преко 2,7 милиона становника живи у ризику од сиромаштва и социјалне искључености, а у апсолутном сиромаштву пола милиона. Статистичка дефиниција сиромаштва и социјалне искључености не описује довољно добро размере угрожености становништва: према субјективној процени могућности да њихово домаћинство састави крај са крајем, у сиромаштву живи две трећине домаћинстава у Србији. Влада Србије некритички објављује вести о искорењивању екстремног сиромаштва у Србији иако екстремно сиромаштво није већ деценијама релевантна категорија за Србију.

Социјална правда је вредност која мора бити уткана у све развојне програме. Искорењивање сиромаштва, родна равноправност, једнак приступ образовању и здравственој заштити, социјална подршка угроженим појединцима и друштвеним групама, достојанствен рад, одрживи развој који води рачуна о очувању природних ресурса – захтеви су који морају бити постављени као приоритети у конципирању развоја друштва данас. Тим захтевима супротстављамо се неконтролисаним последицама неолибералног концепта економског развоја који има девастирајуће социјалне ефекте, озбиљно угрожавајући социјалну кохезију, друштвену солидарност и социјалну одговорност државе.

Центар за демократију наставља да се бори за праведно и солидарно друштво и својим програмима доприноси промоцији и заштити социјалних права и повећању грађанске партиципације.

Фондација Центар за демократију