ћир lat

Синдикати и омладинске организације за бољу заштиту економских и социјалних права младих

17. септембар 2019


На округлом столу „Млади и синдикати“ који је организовала Фондација Центар за демократију у оквиру пројекта „Радна права су наша права“, подржаног од стране Међународног центра Олоф Палме, представници синдиката и омладинских организација бавили су се највећим проблемима младих на тржишту рада и могућностима за побољшање њиховог положаја. 

Млади су једна од угроженијих друштвених група у Србији када је реч о заштити радних права и потребна је већа пажња синдиката како би млади били заштићени од све веће прекаризације рада. Рад на црно је изразито заступљен код младе популације у Србији, а честа су и друга кршења права из области радног односа. Утврђено је да је један од основних узрока проблема ниско познавање права из радног односа младих који тек улазе на тржиште радне снаге, нарочито у контексту спровођења програма дуалног образовања.

Након тога разматрано је на који начин је могуће рад синдиката учинити осетљивијим за проблеме младих и како привући више младих синдикалних активиста. Посебно је истакнут значај подизања свести младих о сопственим радним правима и улоге синдиката у заштити радних права младих. На крају су разматрани будући облици сарадње између синдиката и омладинских организација цивилног друштва и стратегије будућег заједничког деловања.

Фондација Центар за демократију наставља да ради на изградњи солидарног и демократског друштва у којем се поштују радна права и где свако има право на достојанствен рад и у могућности је да води достојанствен живот. 

Фондација Центар за демократију