ћир lat

Правда не станује овде

24. фебруар 2020


Саопштење Фондације Центар за демократију поводом Дана социјалне правде 

Данас је Дан социјалне правде. Они богати и безбрижни овај дан не обележавају јер не сматрају да их се тиче. Не обележавају га ни они сиромашни, угрожени и маргинализовани јер су током година изгубили веру у правду, солидарности је све мање, а неједнакости све више. Социјална правда је захтев да односи између појединца и друштва буду постављени тако да сваки појединац има достојанствен живот, могућност да се развија и на најбољи начин допринесе друштву кроз правичну расподелу богатства, развој личних способности, кроз образовање, заштиту здравља и подршку најугроженијима.

Данас, поводом Дана социјалне правде, ћемо чути или прочитати статистичке податке о људима који живе у сиромаштву (релативном или апсолутном), о онима који не могу да задовоље основне потребе за храном, становањем, здравственом заштитом. Подаци се годинама не мењају упркос томе што нас званичници уверавају да живимо у времену највећег економског просперитета. Ако је тачно да економски напредујемо уз истовремено милионе грађана и грађанки којима недостају средства за достојанствен живот, тада несумњиво, плодове благостања убире мањина на рачун већине у овом друштву уз свесрдну подршку државе.

Десетине хиљада грађанки и грађана Србије сваке године против неправде се бори на једини њима доступан начин - одлазе из земље да би пронашли друштво у којем ће имати услове за остварење својих потенцијала, у којем ће живети достојанствено од свога рада.

Ако је спречавање неједнакости међу људима крајњи циљ социјалне правде, тада повећање неједнакости којем сведочимо представља реализацију циља државе социјалне неправде.

Фондација Центар за демократију оснажује и подстиче грађане да учествују у креирању политика и програма који ће допринети смањењу сиромаштва, стварању бољих шанси за угрожене друштвене групе и остварењу њихових социјалних права.

Фондација Центар за демократију