ћир lat

Публикација: Радна права су наша права

12. децембар 2019


„Радна права су наша права“ је годишња публикација коју Фондација Центар за демократију објављује у оквиру Програма за запошљавање, радна права и социјалну инклузију, а у складу са својом мисијом да охрабрује и покреће грађане на изградњу демократског и солидарног друштва, унапређује економска, социјална и културна права и бори се за одговорне и ефикасне институције кроз истраживање, образовање и јавни дијалог. 

Преузмите Извештај о стању радних права у 2019. години