ћир lat

Пример добре праксе - Народна банка Србије

2. април 2012 | добра пракса
Заједно смо гласнији!

www.nbs.rs

Могућност усавршавања и погодности за запослене у Народној банци Србије

Одговорност и узајамна сарадња одражавају наш однос према друштву у целини. Константно праћење актуелних проблема и трендова у друштву омогућава нам да делујемо проактивно и, у складу с могућностима, допринесемо развоју друштва. Успех се не мери само добрим пословним резултатима већ и одговорношћу према запосленима и заједници у којој послујемо.

Друштвена одговорност је део корпоративне културе која се развија у систему свих вредности, циљева и активности институције каква је Народна банка Србије. Тако су поштовање основних људских вредности, као и индивидуалност сваког појединца, део мисије Народне банке. Ми у Народној банци верујемо да су запослени снага и ослонац наше институције. Изазови одржавања финансијске стабилности налажу примену врхунских професионалних знања и способности запослених. Један од наших стратешких приоритета укључује и посвећеност унапређивању професионалних потенцијала и могућности за запослене да се стручно усавршавају.

Наше опредељење је да Народну банку Србије на тржишту позиционирамо као пожељног послодавца и да нашим запосленима пружимо погодности и награде које ће их их мотивисати да своју професионалну каријеру вежу за нашу институцију. Дугогодишња стратешка оријентација Народне банке да улаже у људски капитал огледа се у значајним издвајањима за образовање и обуку запослених.

Запослени у Народној банци Србије имају могућност да се континуирано едукују, а Народна банка их у томе охрабрује и помаже путемобезбеђивања средстава потребних за похађање основних и последипломских студија. У случајевима да одређена радна места подразумевају посебну врсту обучености и звања, запосленима је омогућено да стекну званичне сертификате и звања, нпр. рачуновође, ревизора, актуара, портфолио менаџера итд. Континуирано усавршавање и осавремењивање знања и способности захтева учешће на семинарима, курсевима и радионицама у земљи и иностранству, као и одлазак у студијске посете другим централним банкама и међународним финансијским организацијама. За потребе запослених, Народна банка Србије организује ин-хоусе и друге врсте тренинга уз учешће компетентних предавача. Шватајући значај развоја младих талената, Народна банка Србије једном годишње своја врата отвара за студенте завршних година, омогућавајући им да на летњој пракси, која траје 2 месеца, стекну драгоцено искуство и препоруке за даљи развој каријере.

Народна банка Србије за запослене организује групну и индивидуалну наставу страних језика. Овај програмски сегмент има за циљ да омогући језичко усавршавање ради лакше комуникације с колегама и стручњацима из иностранства, као и ради коришћења стручне литературе.

Поред тога, Народна банка је осмислила и реализује бројне погодности за своје запослене. Једна одомиљених је коришћење одмаралишта уземљи, а уновије времеи у иностранству у централним банкама с којима је Народна банка успоставила сарадњу у овој области. Захваљујући томе, запослени могу под врло повољним условима да проводе одмор на Златибору, у Сокобањи, у Будви, као и у одмаралиштима централних банака Швајцарске, Холандије и Чешке. За потребе физичке рекреације, запосленима су доступни тениски и спортски терени Пословно-рекреативног центра – Топчидер, као и услуге ресторана у пословним зградама Народне банке. Медицински програм остварује се у сарадњи с Домом здравља „Савски венац“. За потребе запослених, овај Дом здравља отворио је здравствену амбуланту у пословној згради на Славији где могу да се обаве општи прегледи, дијагностика, терапије, интервенције-превијања и добију упути за специјалистичке прегледе. У сарадњи с Клиничко-болничким центром „Бежанијска коса“, реализује се програм „Медиц“, којим се за менаџмент Народне банке обезбеђује комплетан медицински програм. Са агенцијом „Чигота“ је закључен посебан уговор ради превенције и опоравка запослених у Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“. Он обезбеђује бесплатан седмодневни боравак на Златибору.

Сви запослени су осигурани за случај дуже и теже болести или смрти.

У време новогодишњих празника, Народна банка Србије поклања новогодишње пакетиће или сопствене штедне записе деци својих запослених и тим поводом организује пригодну представу.

Као свој допринос развоју система добровољних пензијских фондова, Народна банка обезбеђује запосленима који су се учланили у добровољни пензијски фонд повластицу у виду додатне уплате пензијског доприноса. Наиме, она уплаћује месечни пензијски допринос у износу који запослени сам за то издваја, а највише до неопорезивог износа утврђеног законом којим се уређује порез на доходак грађана.

И када је реч о једном од најважнијих питања за сваког од нас – о стамбеном питању – Народна банка мисли на своје запослене. За решавање стамбеног питања, она је обезбедила повољне кредите у висини 30% вредности површине стана која запосленом припада на основу броја чланова домаћинства. Осталих 70% вредности кредита запослени обезбеђује код пословне банке која је у преговорима са Народном банком понудила најбоље услове.

Као гест захвалности за године професионалног рада у Народној банци, запосленима се додељују јубиларне награде за десет, двадесет, тридесет или четрдесет година рада. Тим поводом се организује пригодна свечаност и додељују плакете специјално израђене за ову прилику. У најтежим, али и најлепшим животним тренуцима, Народна банка настоји да помогне и подржи своје запослене и у том смислу пружа солидарну помоћ у виду адекватне новчане надокнаде.

О свим могућностима усавршавања и погодностима запослени се упознају преко интерних средстава комуникације – интранета, огласних табли, електронском поштом и интерном поштом, као и путем интерних новина под називом „НБС Инфо“.

Народна банка Србије настојаће и даље да се у овој области прилагођава савременим трендовима и да принципе друштвене одговорности интегрише у своје пословање. С тим у вези, подржаће сваку иницијативу која има за циљ унапређивање друштвено одговорне праксе и достизање стандарда друштвено одговорног пословања какви постоје у развијеним земљама.