ћир lat

Лична искуства

Заједно смо гласнији!
Своје сведочење можете оставити овде. Чињеница је да у Србији запослени нису у довољној мери упознати са својим правима, као и да само мали број њих успева да заштити своја права судским путем. Као резултат тога, али и због страха од губитка посла, запослени нису довољно мотивисани да у јавности говоре о томе шта им се све дешава на радном месту. Подстицањем људе да отворено говоре о кршењу људских права у области радних односа, желимо да они постану свесни да и сами морају да буду активнији уколико желе да се њихов положај поправи. Исто тако, циљ нам је да сазнамо и представимо јавности како грађани доживљавају своја економска и социјална права, посебно у области рада и радних односа. Искуства која имате пред собом на аутентичан начин одсликавају радно окружење у појединим срединама и предузећима виђено из угла запослених, оних који су остали без посла или оних који траже посао. Наглашавамо да нисмо проверавали истинитост искустава која смо прикупили, иако већина грађана који су послали своје приче поседују сву пратећу документацију. У одговору на питање да ли су и како покушали да заштите своја права, највећи број запослених нам је рекао да се обраћао директору компаније или да никако није покушао да нађе заштиту, док је само мали број рекао да се обраћао институцијама - инспекцији рада, судовима, синдикатима, лично министрима, чак и председнику Србије. Сведочења објављујемо у аутентичној форми, без исправки и брисања, осим код навођења пуних имена, звања, назива предузећа и погрдних израза. Како нисмо у могућности да проверавамо веродостојност приспелих сведочења, одлучили смо да не објављујемо имена фирми и особа која се у њима спомињу. Како већина приспелих сведочења која се налазе овде представљају комбинацију неколико прекршених права, а ми нисмо могли да се упуштамо у суд која међу њима су од већег значаја, то смо одлучили да их не делимо по групама. Своје сведочење можете оставити овде.