ћир lat

Инспекција рада је одреаговала када више нисам био запослен

Заједно смо гласнији!

Поднео сам пријаву инспекцији рада, изнео свој проблем, причао са инспектором, да би ми данас стигло решење од стране инспекције да они нису надлежни да решавају проблеме људи који нису у радном односу. Ја сам пријаву поднео пре месец дана док сам био у радном односу,а они су одреаговали после месец дана,када више нисам био запослен. Да ли то значи да онај ко поднесе захтев за интервенцију инспекције треба да буде у недоумици да ли ће они да одреагују, или сам ипак ја у праву јер сам поднео на време захтев, док сам био под уговором,иначе у захтеву сам навео да тражим да ми се исплати преко 200 сати прековременог рада, као и да се заштитим од злостављања које сам трпео. На све то у решењу пише да треба да идем на суд и тамо да тражим правду. Инспекција рада је дужна да поступи по пријави у року од месец дана, међутим, уколико је инспектору скренута пажња о престанку радног односа, он је требао да се руководи начелом благовремености