ћир lat

Инспекција рада је одреаговала када више нисам био запосленПоднео сам пријаву инспекцији рада, изнео свој проблем, причао са инспектором, да би ми данас стигло решење од стране инспекције да они нису надлежни да решавају проблеме људи који нису у радном односу. Ја сам пријаву поднео пре месец дана док сам био у радном односу,а они су одреаговали после месец дана,када више нисам био запослен. Да ли то значи да онај ко поднесе захтев за интервенцију инспекције треба да буде у недоумици да ли ће они да одреагују, или сам ипак ја у праву јер сам поднео на време захтев, док сам био под уговором,иначе у захтеву сам навео да тражим да ми се исплати преко 200 сати прековременог рада, као и да се заштитим од злостављања које сам трпео. На све то у решењу пише да треба да идем на суд и тамо да тражим правду. Инспекција рада је дужна да поступи по пријави у року од месец дана, међутим, уколико је инспектору скренута пажња о престанку радног односа, он је требао да се руководи начелом благовремености

Савети

Коме се обратити због неплаћеног рада и мобинга?

Што се злостављања на раду тиче, Инспекција рада је била у праву када је рекла да она није надлежна, али су у том случају требали да вас посаветују на који начин да покренете поступак посредовања код послодавца, односно под којим условима можете да покренете поступак судске заштите, или поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова. Што се тиче прековременог рада, инспекција је итекако била надлежна, према члану 268-272 Закона о раду, јер је у питању поступање послодавца за које се прекршајно одговара, и за шта су предвиђене високе новчане казне, а уз то, инспектор рада је могао да изрекне меру послодавцу и да га обавеже на исплату потраживања по основу прековременог рада. Ако вам је радни однос престао из неког разлога који може указати на незаконит отказ, стоји вам на располагању или обраћање Агенцији за мирно решавање радних спорова, или покретање судског поступка због незаконитог отказа у року од 90 дана од добијања решења о престанку радног односа, где бисте у оквиру тужбеног захтева истакли и потраживање које имате према послодавцу у погледу прековременог рада. Уколико вам је радни однос престао истеком рока на који је заснован, преостаје вам да у погледу потраживања по основу прековременог рада покренете парнични поступак против послодавца. Што се тиче инспекције рада, она је овлашћена да поступи по пријави у року од месец дана, што је овде и учињено, међутим, уколико сте инспектору скренули пажњу да вам престаје радни однос, он је требао да се руководи начелом благовремености. У колико сте незадовољни поступањем инспектора рада, можете упутити притужбу на рад инпектора, коју достављате у просторијама инспекције којој сте се обраћали, али је насловљавате на директорат Инспектората.