ћир lat

Отказ после породиљског одсуства- како поступити?Поштовани, да ли по закону послодавац може да ми да отказ одмах по повратку са породиљског боловања?