ћир lat

Агенције за запошљавање- како је уређен њихов рад?

Заједно смо гласнији!

На ком принципу функционише запошљавање и рад преко агенције за запошљавање, колико су ту мања права радника?