ћир lat

радна способностУ решењу Другостепене лакарске комисије се не види у оквиру поуке о правном леку, упућивање на покретање управног спора уколико нисте задовољни решењем. С тога можемо само да претпоставимо да је ваш следећи правно валидан корак, у складу са Законом о управном поступку подношење тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана када вам је достављено решење.

Опширније

Пре три и по месеца имао сам мождани удар.Опоравак није никакав добио сам предлог за обраду за пензију.С тим што ми је комисија првостепена и другостепена укинула боловање и прогласила ме способним за рад. Иако је доктор неуролог написао предлог за пензију да нисам за привређивање способан они су ми укинули боловање и прогласили способним за рад.Ја сам себе сматрам да нисам способан за рад

... Опширније