ћир lat

Плату добијам искључиво на руке

5. новембар 2012 | увећана зарада


Већ неколико година радим у трговинској радњи где од марта месеца ове године добијам плату искључиво „на руке“ и то углавном упола од „минималца“ који би требало да добијем према уговору. Наиме, власник фирме је одлучио да исплаћује 1% месечног промета радње како би ме, наводно, стимулисао на квалитетнији рад и ангажованост. Приликом сваке исплате инсистира да потпишем да сам добио пун износ минималне зараде (ако одбијем следи отказ). Шта је најсврсисходније урадити у овом случају, тј. које су моје опције?

Савети

Право на минималну зараду

У складу са чланом 111. Закона о раду, прописано је да запослени има право на минималну зараду. Уколико послодавац не поштује ову законску одредбу запослени се може обратити организационој јединици Пореске управе у месту седишта свог послодавца.