ћир lat

Послодавац није хтео да ми да потврду о броју неискоришћених дана од годишњег одмораИстекао ми је рад на одређено време, а послодавац није хтео да ми да потврду о броју неискоришћених дана од годишњег одмора, већ тврди да сам их све искористила (иако знам да нисам јер сам лично помагала у вођењу радне листе). Шта је у овом случају најбоље да предузмем?