ћир lat

Распоређиван сам на непостојећа радна местаЈа сам радник у једном јавном предузећу и имам 37,5 година радног стажа. Последње две године сам распоређиван на непостојећа радна места са непостојећим бод сатом. Значи да такво радно место и такав бод сат не постоји у систематизацији. Са тиме сам упознао правну службу, синдикат, управника и тех.рук.за ЕМО. Пошто ме нису удостојили ни одговора покренуо сам поступак за заштиту својих права пред судом. Након чега (после два месеца), ми управник исписује решење о мом премештању у друге погоне, напомињем да сам инвалид рада и имам већ распоредно решење од инвалидске комисије. Решење још нисам примио и тражим ваш савет како да поступим? 

Савети

Премештање запосленог на друго радно место

У складу са чланом 171. Закона о раду послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада ради премештања на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада. Уколико се за други посао који лице обавља захтева иста врста и степен стручне спреме као и на претходном радном месту нема повреде Закона о раду.