ћир lat

Имам осећај да директор хоће да ме отпусти из фирме првенствено због мог страначког опредељења

6. новембар 2012


Поштовани, jа сам дипломирани менаџер безбедности и тренутно сам запослена на неодређено време у једном јавном предузећу које се бави пословима из области образовања и културе. У овој фирми сам се запослила годину дана након дипломирања као хонорарни сарадник (уговор о делу), што је мени требао да буде привремени посао док ми не искрсне неки посао у струци. Међутим, након годину дана рада у овој фирми тадашњи директор, хвалећи мене, моје залагање и мој ентузијазам, нуди ми стално запослење у овој фирми, што ја прихватам јер ми услови рада у потпуности одговарају, а и посао у струци ми није деловао тако близу. У канцеларији сам радила са колегом коме тај посао такође није био посао из струке (завршио је Вишу техничку школу). Посао сам претежно обављала ја, то су сви радници у фирми увидели, а мој старији колега, који се у овој фирми запослио непуних годину дана пре мене, био је стално на неким одсуствима, паузама, боловањима иако сам га ја на пример у време боловања (када се наводно укочио), видела како претрчава улицу и наставља да трчи... Након локалних избора 6. маја ове године дошао нам је и нов директор (директор без факултета) и од тада ја почињем да се плашим за свој посао... Нови директор је локални политичар из коалиције других политичких странака, док смо ја и колега чланови опозиционе политичке странке. Међутим врло брзо након избора, мој колега је променио политичко мишљење и сад је члан неке друге странке (вероватно неке од владајућих). Временом је приметно да добија „симпатије“ директора, добија повластице и бенефиције, док мене директор игнорише (чак ми се некад и не јави на ходнику, што је пре радио). Међутим, крајем јула ове године ја сам остала у другом стању. Директор ме је позвао у канцеларију и рекао ми да ће мој колега из канцеларије бити унапређен у Руководиоца центра. Наводно сам ја требала да будем унапређена, али ја сам „нажалост“ остала у другом стању (то су његове речи). Доста сам се постресла због неправде и због коментара којима је образложио ту неправду, јер је трудноћа нешто најлепше што ми се догодило још од дипломирања на факултету. Надам се да ћу добити плаћено породиљско одсуство у складу са законом. Све у свему, мој проблем је тај што од доласка новог директора, ја имам осећај да он хоће да ме отпусти из фирме (првенствено због мог страначког опредељења, које нисам променила иако су постојали притисци да се то деси). Посебно ме забрињава чињеница да нећу бити у фирми више од годину дана и да после истека породиљског одсуства нећу имати посао на који ћу да се вратим! Унапред хвала на савету. Забринута будућа мама!

Савети

Радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства

Како је 16.априла ступила на снагу измена Закона о раду која додатно уређује заштиту материнства, где по члану 187 труднице ни мајке које су на породиљском одсуству не могу добити отказ уговора о раду, а ако имају уговор на одређено време, радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства. Тако да ако је уговор био закључен до 18.априла, на лице у питању се примењују нове/измењене одредбе закона о раду. За то лице треба припремити решење, односно анекс уговора о раду ради продужења рока на који је заснован радни однос-до истека права на коришћење одсуства. У супротном потребно је обратити се Инспекцији рада са пријавом да послодавац крши законске одредбе у погледу посебне заштите материнства. Сваки акт послодавца који је супротан законским одредбама је ништав.