ћир lat

Свакодневно понижавајуће поступање према радницима од стране приватног послодавцаЗабринут сам јер из супругине приче изгледа да послодавац чини низ грешака, наиме упошљена је преко НСЗ, прошла је обуку и ради по уговору то је нормално али понашање према радницама није. Свакодневно раднице су мета садистичког иживљавања жена које воде посао у смени. Урлање на радника типа, незналице, ништаријо, ви сте нико и ништа, ти мораш, ти си неспособна и глупа, не можеш добити слободан дан да иако ти је дете тешко болесно, само покушај утећи на боловање нећеш више радити. Бацање ствари и гађање радница истим само су мали део пакла кроз који пролазе раднице у овој приватној компанији. Врхунац је да раде без грејања и климатизације, са једним или два мокра чвора на преко стотину радника са ка поима на врату доведених из Хрватске и Румуније.  С правом се питам да ли надлежне инспекције имају приступа тамо или због директиве све пријаве бацају.   

Савети

Можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората

Према Закону о раду и члану 53 прековремени рад не може трајати дуже од 4 часа дневно, односно не дуже од 8 часова недељно. Радна недеља увећана за прековремени рад, не може трајати дуже од 48 часова недељно. Послодавац је дужан да запосленима који су радили прековремено, исплати месечну зараду увећану за 26% од основице, сразмерно времену проведеном на прековременом раду. За послодавца који не поштује законске одредбе о прековременом раду прописана је новчана казна у висини од 600.000 до 1.000.000 динара. Казну изриче инспектор рада, који је овлашћен да врши надзор над поступањем послодавца. Како нисте задовољни поступањем инспектора рада по вашој пријави, можете на његов рад упутити притужбу директорату Инспектората, коју достављате у просторијама инспекције рада којој сте се већ обраћали, а насловљавате на директора Инспектората за рад.