ћир lat

Имам проблем са непосредним руководиоцем који ми не омогућава да свој посао обављам на мируРадим у једној медицинској установи. Имам проблем са непосредним руководиоцем, који ми не омогућава да свој посао обављам на миру. Стално ми улази у канцеларију када види гужву у ходнику и опомиње ме да пожурим са радом. Напомињем да радим са људима и да природа мог посла понекад захтева да неком ко је ушао у канцеларију посветим мало више времена и пажње. Често се дешава да се, уколико он баш тада уђе, човеку који је унутра поремети концентрација и да посао не успем успешно да приведем крају. Мени никада није било проблем да примим све људе који чекају у ходнику, макар и остала прековремено. Осећам велики притисак са његове стране, а не знам коме да се пожалим, пошто је шеф истовремено и на функцији помоћника директора, тако да установа не би могла много да ми помогне. Такође, пошто је мала средина у питању, не поуздам се превише ни у инспекцју рада. Коме да се обратим за помоћ?

Савети

Мобинг од стране надређеног

У Србији је 2010. године први пут донет Закон о спречавању злостављања на раду којим је предвиђен поступак заштите од злостављања на раду односно мобинга. Уколико је жртва претрпела злостављање баш од послодавца, односно директора предузећа или предузетника код кога је запослена, жртва се може одлучити или да проблем покуша да реши посредовањем (медијацијом) или да се одмах обрати суду. Уколико се не ради о послодавцу као неком ко врши мобинг, већ је то ваш шеф, колега и сл, покушај посредовања обавезан је корак пре него што жртва затражи судску заштиту. Жртва злостављања подоноси образложен Захтева за покретање поступка за заштиту од злостављања а послодавац је дужан да у року од три дана покрене поступак посредовања.