ћир lat

Tри пута ми је промењено радно место где су ми се обавезе и планови вишеструко повећавалиЗапослен сам у компанији која је у последњих годину дана због смањења трошкова отпустила на десетине радника. У почетку је исплаћивала отпремнине или је са запосленима договорен споразумни раскид радног односа. Међутим како би избегли и тај трошак сада се прибегава честим променама услова рада који наводе раднике да сами одустану. Конкретно у мом примеру за последњих девет месеци три пута ми је промењено радно место где су ми се обавезе и планови вишеструко повећавали док је зарада готово преполовљена. До краја ове седмице морам да се изјасним поводом најновијег анекса уговора који је за мене апсолутно неприхватљив. По овом анексу бићу распоређен на ново радно место које ми је удаљено 95 км од места пребивалишта за зараду која је далеко испод републичког просека. Ако се у датом року не изјасним о Понуди доноси се решење о отказу Уговора о раду. Потребан ми је Ваш савет како бих донео исправну одлуку.