ћир lat

Током радног односа завршио сам вишу школу, а обављам и даље исте пословеИнтересује ме да ли послодавац има права да ми не да решење у висини моје завршене школске спреме и колико је то временски дозвољено, тј. да ли има неки период који њима то дозвољава а да касније морају да испоштују завршени степен школе и у складу са тим дају адекватно решење предвиђено за ту висину школе? Средњу школу сам завршио као техничар четвртог степена тј. четворогодишњу школу, по запошљавању сам радио 5 година као КВ радник а не са ССС потом сам завршио и вишу школу али сада опет не носим већ 6 годину решење са вишом школом него са средњом а обављам уједно послове бравара тј. послове које обављају ниже квалификовани радници а при том немам ни бенифицирани радни стаж који ниже квалификовани радници имају за обављање тих послова које и ја заједно са њима обављам иако не бих требао. Да ли постоји неки начин да то исправим позивајући се на неки закон који обухвата ову област. Нисам још рекао да решења шефа сектора носе људи са ССС или са неком вишом школом која нема везе са послом који се обавља а ја који имам адекватну школу не добијам то решење јер за тако нешто треба да имаш или јаку везу да те неко прогура или на неки други начин. Значи неко са ССС може да носи и више решење од своје школе а неко ко има адекватну школу не може да добије то које му по степену школе следује већ носи ниже.