ћир lat

Послодавац хоће да ме пребаци на друго радно место да бих дао отказПоштовани, Молим за хитну правну помоћ. Радим у фирми већ више од 3 године,у питању је малопродаја, за стално сам запослен. Данас услед затварања једне радње у оквиру наше фирме послодавац ми је рекао да због мањка посла, потребе за мојим радним местом престају, и покушао је да ми протури да потпишем споразумни раскид уговора на шта ја нисам пристао. Знам да из уговора о раду је дужан да ми исплати отпремнину од 3 плате или да ми потпише да сам технолошки вишак, са чиме би ја остварио права на биро рада. Након што сам му ја саопштио да нећу да потпишем, он је рекао да ће ме пребацити у малопродајни објекат који је доста удаљен од дела града у коме живим. Моје питање је да ли он на то има право јер се из његовог поступка види да жели да ме пребаци да бих сам дао отказ, јер од моје куће до тамо не иде градски превоз, удаљеност је 47 км. Молим вас реците ми да ли ја имам право на неку врсту жалбе и да ли да потпишем тек тако споразумни раскид са којим не добијам ништа? Молим вас за хитан одговор.

Савети

Послодавац није могао ни смео без пристанка запослених да користи и располаже њиховим личним подацима

Отварање рачуна у банци може да буде условљено у тренутку ступања у радни однос, и одредбе о томе требало би да постоје у уговору о раду. У том тренутку послодавац може да захтева од запосленог који ступа на радно место да отвори рачун у банци са којом послодавац има сарадњу. Све након тога није допуштено. Послодавац није могао ни смео без пристанка запослених да користи и располаже њиховим личним подацима, јер је то супротно Закону о заштити података о личности. Одбијање отварања рачуна у банци не може бити разлог за отказ уговора о раду. Због оваквог поступања, потребно је случај пријавити надлежној инспекцији рада у што краћем року. Уколико се ово питање тиче више запослених, запослени могу заједно послодавца пријавити инспекцији рада заједничком пријавом.