ћир lat

Планирам да тужим фирму за мобинг. Кад сам последњи пут упозорио да ћу бити принуђен на тај корак, одмах су покренули процедуру за отказ, тако се опходе са сваким ко покуша да се одупре психичком насиљу које спроводе према запосленима. Пре пар година сам штрајковао глађу због тога и мало су се примирили па наставили још жешће јер немају ни један други начин руковођења сем мобинга, злостављања и понижавања.

Савети

Мобинг од стране надређеног

У Србији је 2010. године први пут донет Закон о спречавању злостављања на раду којим је предвиђен поступак заштите од злостављања на раду односно мобинга. Уколико је жртва претрпела злостављање баш од послодавца, односно директора предузећа или предузетника код кога је запослена, жртва се може одлучити или да проблем покуша да реши посредовањем (медијацијом) или да се одмах обрати суду. Уколико се не ради о послодавцу као неком ко врши мобинг, већ је то ваш шеф, колега и сл, покушај посредовања обавезан је корак пре него што жртва затражи судску заштиту. Жртва злостављања подоноси образложен Захтева за покретање поступка за заштиту од злостављања а послодавац је дужан да у року од три дана покрене поступак посредовања.