ћир lat

Моје колеге и ја карактеришемо се као нерадници и осећамо се као да смо обележениРадим у фирми која се бави чишћењем. Ја конкретно не радим обично чишћење (као спремачице) него радим са разним врстама машина за прање тврдих и меких подова, перем прозоре, косим траву, чистим снег. Мој први проблем је јер имам мању плату од обичне спремачице иако је мој посао физички тежи и захтева знање рада на свим машинама, понекад и вожњу аута што спремачице немају. Занима ме прво да ли је то по закону? Друго, врло често се моје колеге које радимо исти посао и ја карактеришемо као нерадници и осећамо се као да смо обележени. Мењају нам радно време и радне дане тако да не знамо када и где радимо, од колико до колико сати радимо, који су нам слободни дани. Такође нам не дају заштитна средства, а знате и сами колико је хладно било прошле зиме чистити снег, а без обуће, капа, рукавица - све моје. Молим прво за одговор да ли је све ово законито и за савет шта да радим?

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).