ћир lat

Да ли имам право да тужим фирму зато што су ме условили да нећу бити пријављен ако не потпишем бланко отказ?

4. децембар 2012 | доказно средство


Поштовани, преко интернета сам нашао посао. Почео сам радити у априлу и послодавац је био задовољан мојим способностима и решио је да ме пријави као радника. Међутим условили су ме да кад будем потписивао уговор да одмах морам потписати и споразумни раскид уговора. Држали су ме све до 1. октобра, дотле је иначе било доста посла и дали су ми отказ. Да ли ја сад немам право на новчану накнаду и да ли имам право да тужим фирму што су ме условили да нећу бити пријављен ако не потпишем тај папир?

Савети

Поступак у случају бланко отказа

У случају потписивања бланко отказа, најбоље је да одете до најближег суда и да у да у присуству два сведока дате изјаву којом ћете опозвати потпис на бланко документу који сте потписали и ту изјаву доставите послодавцу и Инспекцији рада са писменим доказом (доставницом) да су исту примили.

Једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место одељењу за радне спорове због незаконитог отказа

У случају потписивања бланко отказа, ситуација би била много једноставнија да је супруг, након што је потписао тај документ, а пре него што је наступио престанак радног односа, опозвао потпис на том документу пред судом, тако да касније када послодавац активира тај документ као основ за престанак радног односа, он нема правну снагу.  Сада је једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место, одељењу за радне спорове због незаконитог отказа. Да бисте успели у спору јако је важно да Ваш супруг има људе који би у поступку пред судом сведочили да је он потписао бланко отказ. Поступак пред судом  по питању бланко отказа је тежак, јер је тешко доказиво да је споразумни престанак радног односа потписан раније, и да није била присутна воља оба стране за његов престанак, али свакако није немогућ. Савет је да се пре упуштања у спор добро распитате ко би сведочио у корист Вашег супруга