ћир lat

Да ли закон може да се примени ретроактивно и каква су моја права у погледу отремнине?У тренутку када сам радио у бившој фирми, Закон о спречавању мобингa још није био донет. У том тренутку трпео сам све већи притисак од стране директора и његове сараднице, по мом мишљењу са циљем да дам отказ. Када сам отишао из фирме, сазнао сам да је неко фалсификовао мој потпис и да на конто тога не могу да тражим отпремнину, јер се формално води као да сам напустио фирму. Да ли закон може да се примени ретроактивно и каква су моја права у погледу отремнине?