ћир lat

Посао нисам добио јер нисам женскоНедавно сам конкурисао за посао у једној туристичкој агенцији. Посао нисам добио јер нисам женско. Да ли у оваквој одлуци постоји дискриминација, и да ли је дозвољено тражити запосленог на основу пола а не квалификација?

Савети

Дискриминација на основу пола

Закон о раду је одредбама члана 18. прописао да је забрањена непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе