ћир lat

Приватна фирма у којој сам радила је отишла у стечај а нису ми уплаћени доприноси за годину дана радаПриватна фирма у којој сам била запослена је отишла у стечај. Мени и осталим запосленима нису уплаћени доприноси за последњих годину дана рада. На који начин могу да остварим своје право на уплату доприноса? С обзиром да су неке непокретности послодавца под хипотеком, какав је ред намирења потраживања нас запослених у односу на банку? Да ли постоје неке друге могућности за остваривање наших права на заостале доприносе?