ћир lat

Послодавац ме већ дуже време на разне начине приморава да потпишем споразумни отказ уговора о радуПослодавац ме већ дуже време на разне начине приморава да потпишем споразумни отказ уговора о раду. У неколико наврата сам одбио то да учиним и тада ми је запрећено да ћу добити отказ због чињења повреда радних обавеза, а које нисам учинио, нити знам за шта би ме теретили. Коме да се обратим у овом случају?

Савети

Послодавац није могао ни смео без пристанка запослених да користи и располаже њиховим личним подацима

Отварање рачуна у банци може да буде условљено у тренутку ступања у радни однос, и одредбе о томе требало би да постоје у уговору о раду. У том тренутку послодавац може да захтева од запосленог који ступа на радно место да отвори рачун у банци са којом послодавац има сарадњу. Све након тога није допуштено. Послодавац није могао ни смео без пристанка запослених да користи и располаже њиховим личним подацима, јер је то супротно Закону о заштити података о личности. Одбијање отварања рачуна у банци не може бити разлог за отказ уговора о раду. Због оваквог поступања, потребно је случај пријавити надлежној инспекцији рада у што краћем року. Уколико се ово питање тиче више запослених, запослени могу заједно послодавца пријавити инспекцији рада заједничком пријавом.