ћир lat

Да ли имам право на уплату доприноса и како да поступим у овом случају?

8. децембар 2012 | уговор о делу, Фонд ПИО


Ангажована сам по уговору о делу у једној приватној фирми. Имам проблем са правном службом послодавца, јер упорно тврде да нису обавезни да уплаћују пензијско и инвалидско осигурање за лица која су ангажована по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима. Да ли имам право на уплату доприноса и како да поступим у овом случају?