ћир lat

Када сам тражила образложење због премештаја наишла сам на ћутањеЗапослена сам у приватној фирми као фармацеутски сарадник, на неодређено време. У уговору о раду који сам закључила сам послодавцем наведена је висока стручна спрема и занимање које одговара стручној спреми. Недавно ми је директор наложио да до даљњег радим промоције фармацеутских производа наше компаније. Када сам тражила образложење због овог премештаја, наишла сам на ћутање. Потом сам тражила да се сачини анекс уговора којим ће се уредити моје ново занимање, а директор је рекао да то није неопходно. Такође никаквим актом о систематизацији послова код послодавца није уређена делатност промовисања производа, као ни да те послове обавља лице које има 7. степен стручне спреме. Молим Вас да ме посаветујете шта да радим у овом случају и коме да се обратим?