ћир lat

Послодавац нам је рекао да сваки запослени који ступи у штрајк не долази више на посаоРадимо код приватника, немамо синдикат, јер нам је послодавац забранио независно удружење. Притом, последњих годину дана, не дозвољава нам да правимо паузе у току радног времена, обавезује нас да радимо и викендом, немамо у току недеље ниједан слободан дан за одмор. Због свега наведеног одлучили смо да ступимо у штрајк, уз претходно обавештење послодавца ступању у штрајк и о нашим захтевима који треба да се испуне. Он на ово обавештење није ништа писмено одговорио, него се само појавио сутрадан и рекао да сваки запослени који ступи у штрајк не долази више на посао, да сматра да је отпуштен. Наравно, сви смо одмах обуставили штрајк и наставили са свакодневним радом из страха да ћемо добити отказ. Шта да урадимо по овом питању?

Савети

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).