ћир lat

Како у складу са наведеним да добијем неисплаћени новац?Интересује ме да ли фотографисани уговор (сачињен у три примерка од којих ниједан нисам добила) о привременим и повременим пословима може да послужи као доказ о томе да сте негде радили, и да ли ичему вреди, ако се узме у обзир да није исписана вредност накнаде за месечни рад? Како у складу са наведеним да добијем неисплаћени новац? Унапред хвала!

Савети

Уговор о привременим и повременим пословима

Уговор о обављању привремених и повремених послова послодавац може да закључи са радником када је реч о пословима који не смеју да трају дуже од 120 дана у календарској години. То су, на пример, послови у пољопривреди, рад у угоститељству током сезоне, привремени допунски послови, помоћ кад је мањак радника и слично.