ћир lat

Да ли је могуће да Закон о раду није предвидео опцију самосталне одјаве радника, у случају када послодавац побегне у другу земљу, умре или оде у затвор?

14. децембар 2012 | одјава запослених, Фонд ПИО


Ја сам била запослена и пријављена код послодавца од 1.05.2012. Престала сам да одлазим у канцеларију крајем септембра зато што није било посла, а и он се није јављао. Више пута сам га звала инсистирајући на томе да се расчисти ситуација. Направили смо били договор да ме одјави закључно са 31. 09.2012. Међутим, од тада се он не појављује, мења бројеве телефона, врло често борави у иностранству. Класика... Доприносе није платио за три месеца. Дугује ми три плате. На страну све то, моје питање је да ли ја могу саму себе да одјавим? Посетила сам све институције, ПИО фонд, Националну службу за запошљавање, инспекцију рада, главног инспектора. По њиховој причи, мени је нопходан печат у радној књижици од стране послодавца, датум када сам престала да радим, уговор о престанку рада са његовим потписом и одјава из ПИО фонда. Ја сам данас некако извукла радну књижицу, у којој стоји само почетак рада. Инспекција рада не може ништа да уради, јер је седиште фирме послодавац у међувремену променио. Они и ако изађу на терен (а излазе у року од 90 дана - апсурд!), ништа не могу да ураде, јер га неће затећи на месту где је до сада било седиште. Који је мој даљи пут сада? Да ли је могуће да Закон о раду није предвидео опцију самосталне одјаве радника, у случају када, на пример, послодавац побегне у другу земљу, умре или оде у затвор? Зар је неопходан његов потпис и печат? Ја сам предала захтев за утврђивање права осигураника јуче у ПИО фонду. По свему судећи, то ће ићи јако споро. Шта да радим сада? Зашто ми је све ово хитно? Зато што желим што пре да се пријавим на биро и да као незапослено лице добијем нову здравствену књижицу, да бих могла да се лечим. И на крају крајева, да би други послодавац могао да ме узме са бироа рада и пријави код себе. Овако, то је сада немогуће. Мене нигде нема, а што је најгоре, ја не могу да одем у Дом здравља. Да ли постоји начин да се убрза поступак? Ако немате одговор на ово, да ли бисте могли да проследите питање неком ко то зна? Унапред хвала!

Савети

Разлози за престанак радног односа

Одредбама члана 175. Закона о раду јасно су наведене ситуације када запосленом престаје радни однос. По слову Закона, запосленом престаје радни однос:
  1. Истеком рока за који је заснован,
  2. Кад запослени наврши најмање 65 година живота и 15 година стажа, а запослени и послодавац се другачије не споразумеју,
  3. Споразумом између запосленог и послодавца,
  4. Отказом уговора о раду од стране запосленог или послодавца,
  5. На захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година,
  6. Смрћу запосленог
  7. У другим случајевима утврђеним законом.