ћир lat

Да ли је могуће да се за пуно радно време, без одбитака добија плата испод законског минимума?

22. децембар 2012


Радим осмочасовно радно време пет дана у недељи, плус најмање једна радна субота, а плата коју добијам је 17.650 динара. Према мојим сазнањима то је мање од законског минимума. Када сам потписивао уговор о раду, поље о висини плате је било празно, и нисам могао да бирам - било је узми или остави. И сада је исто када поставим питање о томе. Моје питање је да ли је могуће да се за пуно радно време, без одбитака добија плата испод законског минимума?  

Савети

Право на минималну зараду

У складу са чланом 111. Закона о раду, прописано је да запослени има право на минималну зараду. Уколико послодавац не поштује ову законску одредбу запослени се може обратити организационој јединици Пореске управе у месту седишта свог послодавца.

Обавезе и дужности послодавца

Запослени је дужан да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла, и у другим случајевима када треба да се заврши непланирани посао. Прековремени рад може трајати најдуже осам часова седмично, односно четири сата по радном дану (члан 53. Закона о раду).