ћир lat

Kоји послови су предвиђени за остваривање у тексту поменутим коефицијентимаПоштовани, по струци сам дипломирани социјални радник и нешто више од годину дана радим у установи за лица ометена у менталном развоју, на радном месту социјалног радника. Првих годину дана имала сам статус приправника. Након тога сам добила уговор на неодређено време и истовремено директор установе именовао ме је за руководиоца службе социјалног рада у оквиру установе. Међутим, именовање, иако ми је проширен делокруг послова, није утицало на повећање моје зараде у смислу повећања коефицијента (плата ми се обрачунава по коефицијенту 19,35 у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, члан 2, тачка 11., социјални радник са ВИИ степеном стручне спреме). Неколико дана након именовања разговарала сам са директором, тражећи од њега повећање коефицијента, у смислу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, према члану 3., тачке 9. за установе социјалне заштите, за 2,15 према ставу 6) координатор стручне екипе (у складу са Правилником о стручним пословима у социјалној заштити од 11.01.2012.године где се јасно види да стручни радници и стручни сарадници раде само у оквиру службе социјалног рада у оквиру установе). Поред тога, тражила сам и увећање основног коефицијента и за руковођење Стручним тимом установе, које такође обављам. Наиме, одговор који сам добила је да једино могу да добијем увећање коефицијента према руковођењу Стручним тимом и да се у том коефицијенту подразумева и руковођење радном јединицом. Како је дошло до неслагања између мишљења директора и мог мишљења, молила бих вас да ми појасните наведене категорије. Такође, очекујем да узмете у обзир и то, да су послови руковођења радном јединицом једно, а послови руковођења Стручним тимом друго, и у крајњој инстанци послови руковођења радном јединицом тичу се запослених у тој јединици, док се послови руковођења Стручним тимом тичу постојећих и будућих корисника смештаја, у смислу квалитета услуге коју пружамо и заштите њиховог интереса. Напоменула бих и то, да је претходни социјални радник у овој установи имао увећање основног коефицијента за 2,15 као координатор стручне екипе (директор ми је то оправдао тиме да је поменути имао вишегодишње радно искуство?!). Још једном Вас молим да ми појасните шта је поменутим коефицијентима предвиђено, то јест који послови су предвиђени за остваривање сваког од тих коефицијената. Са друге стране, интересује ме да ли могу бити приморана да обављам послове руководиоца уколико то не желим и имам оправдане разлоге за то (као што је један од њих, у горе поменутој ситуацији, неадекватно увећање зараде)?