ћир lat

Отказни рок је 45 дана, да ли је ово по закону?

24. децембар 2012 | неуговорена зарада


Поштовани, извесно време радим за једно предузеће. Првих два месеца ме послодавац није пријавио, али то је уобичајено, затим, један од услова запослења је потписивање 2 бланко папира. Када је напокон дошло време за пријаву, исти ме пријавио на минималац, а стварна договорена плата је 35000 динара. Опет, рекла бих да је то у данашње време уобичајено. Због, скоро, свакодневног малтретирања, вербалног вређања, где ми се у погрдном смислу спомињу отац и мајка, одлучила сам да дам отказ. Након мог отказа, рекла сам послодавцу да ћу радити и 15 дана отказног рока, на шта је он мени одговорио да у уговору који сам потписала јасно "стоји" да је отказни рок 45 дана, на шта сам за сада морала да пристанем из разлога што ми разлику плате (пријављено и непријављено) неће исплатити, плус што има обичај да нађе разне мањкове на крају месеца које припише свим запосленима, а нарочито одлазећим. Извињавам се ако сам "набацала", заиста сам већ слуђена, не знам шта ми је чинити?

Савети

Једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место одељењу за радне спорове због незаконитог отказа

У случају потписивања бланко отказа, ситуација би била много једноставнија да је супруг, након што је потписао тај документ, а пре него што је наступио престанак радног односа, опозвао потпис на том документу пред судом, тако да касније када послодавац активира тај документ као основ за престанак радног односа, он нема правну снагу.  Сада је једино решење да поднесете тужбу Основном суду надлежном за ваше место, одељењу за радне спорове због незаконитог отказа. Да бисте успели у спору јако је важно да Ваш супруг има људе који би у поступку пред судом сведочили да је он потписао бланко отказ. Поступак пред судом  по питању бланко отказа је тежак, јер је тешко доказиво да је споразумни престанак радног односа потписан раније, и да није била присутна воља оба стране за његов престанак, али свакако није немогућ. Савет је да се пре упуштања у спор добро распитате ко би сведочио у корист Вашег супруга