ћир lat

Предузеће је било дужно да ми исплати отпремнину до дана престанка радног односа али то нису урадилиЗапослен сам у једној фирми чија је матична компанија ван Србије. Дана 9.11.2012. примио сам решење по којем сам проглашен технолошким вишком због тешке финансијске ситуације у којој се фирма налази (у блокади) и реструктуирања. По решењу, следује ми отпремнина у складу са законом, а уговор о раду, са отказним роком, ми је престао 24.11.2012. Предузеће је било дужно да ми исплати отпремнину до дана престанка радног односа, али то нису урадили са  образложењем да ће то урадити када фирма буде изашла из блокаде.   Пошто још нисам преузео радну књижицу, молим да ме посаветујете шта ми је чинити.