ћир lat

Није ми исплаћена зарада за септембар упркос мојим настојањима да остварим право на зарађеноВидела сам ваш сајт на интернету и одлучила да вас замолим за савет, и евентуалну помоћ. Наиме, у потрази за послом, као дипломирани филолог за енглески језик са дугогодишњим радним искуством, јавила сам се на конкурс за радно место преводиоца у јуну ове године. У јулу сам била на провери преводилачких способности и на разговору са директором, након чега су ме примили на посао, без икаквог уговора, иако сам нагласила да ми је потребан стални радни однос. Међутим, како ми је посао био потребан, радила сам и на тај начин, без пријаве за плату од 32.000 динара месечно и радно време од 6:30 до 15:30 сваког радног дана и сваке друге недеље у месецу од 8:30 до отприлике 16:30. Иако сам преко руководиоца сектора покушала да закажем састанак са директором везан за статус у фирми, до тога није дошло. Радила сам од 15.7. до 14 .09. ове године, након чега сам због немогућности да издржим тај темпо и видевши да од сталног радног односа нема ништа, престала са радом. Исплаћена ми је зарада за крај јула и август, међутим за септембар није, упркос мојим настојањима да остварим право на зарађено. Неколико пута сам слала мејл директору, и на крају сам му испоставила и рачун за пружене услуге превођења, међутим он се до сада није одазвао на мој захтев. Иако се не ради о великој суми, ипак сам новац зарадила и не желим да га се одрекнем, а посао и даље немам. Молим вас да ми укажете која су моја права и какве поступке могу да предузмем, као и да ли можете да ми помогнете у правном смислу.

Савети

Како се уручује отказ уговора о раду

Отказ уговора о раду не може бити упућен путем СМС-а. Према члану 185.Закона о раду Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку. Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у дужан је да о томе сачини писмену белешку. Тада се решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним. Како сте радили без уговора о раду, односно на црно, послодавац је могао у сваком тренутку да прекине ваше ангажовање, јер нисте поседовали правни основ који вас штити од незаконитог престанка радног односа. Рад на црно додатно компликује ситуацију када је у питању отказ од стране послодавца, јер фактички нигде се није водило да је запослени радио на том радном месту. Уколико поседујете било какав доказ да сте за тај период рада били код послодавца у питању, на пример, уплате на рачун, обрачун плате, било какав документ послодавца са Вашим потписом, сведоке- остале запослене којиће потврдити ваш рад, можете се обратити Инспекцији рада, мада ћете од њих добити одговор да пошто нисте више радно ангажовани код тог послодавца, они не могу ништа да ураде, што и јесте истина, јер Инспекција рада има надлежности само када запосленог затекне без уговора на радном месту. Али уколико планирате покретање судског поступка, добро је да поседујете написмено да сте се обратили Инспекцији, мада у овом случају касно. Потом, можете поднети тужбу надлежном суду- Основном суду, одељењу за радне спорове, у којој ћете тужити послодавца и захтевати утврђивање постојања радног односа, а уз то и враћање на рад због незаконитог отказа, али је на Вама да у поступку касније докажете да сте заиста били радно ангажовани код послодавца у датом периоду, да би тај фактички рад могао да се конвертује у легалан радни однос.