ћир lat

Да ли могу да ми због трудноће не продуже уговор?

28. децембар 2012 | уговор на одређено време


Поштовани, ја сам трудница која има уговор о раду на одређено време до јануара 2013. године. Да ли фирма у којој радим има право, обзиром на моју трудноћу, да ми не продужи уговор? Уколико је тако, ако бих се ја фиктивно пријавила на осигурање у неку другу фирму, који би био месечни износ за доприносе који бих морала да издвајам и да ли се од стране државе рефундирају и доприноси или само породиљска накнада? Хвала унапред на одговору. Срдачан поздрав.  

Савети

Радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства

Како је 16.априла ступила на снагу измена Закона о раду која додатно уређује заштиту материнства, где по члану 187 труднице ни мајке које су на породиљском одсуству не могу добити отказ уговора о раду, а ако имају уговор на одређено време, радни однос се посебним анексом продужава до истека породиљског одсуства. Тако да ако је уговор био закључен до 18.априла, на лице у питању се примењују нове/измењене одредбе закона о раду. За то лице треба припремити решење, односно анекс уговора о раду ради продужења рока на који је заснован радни однос-до истека права на коришћење одсуства. У супротном потребно је обратити се Инспекцији рада са пријавом да послодавац крши законске одредбе у погледу посебне заштите материнства. Сваки акт послодавца који је супротан законским одредбама је ништав.